Που απευθυνόμαστε
 
     
  Τα καταστήματα Calzedonia απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών. Τα προϊόντα που υπάρχουν στα καταστήματα Calzedonia απευθύνονται ηλικιακά σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως φύλου.

Οι τιμές των προϊόντων είναι προσιτές σε κάθε αγοραστικό κοινό.